Megyei feladatellátás

 • A megyében szolgáltató nyilvános könyvtárak hálózatos együttműködésének koordinálása
 • A könyvtári statisztikai adatgyűjtés megszervezése, az adatok ellenőrzése, korrigálása
 • Helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása
 • Megyei közös katalógus működtetése
 • A nyilvános könyvtárak éves beszámolóinak és munkaterveinek elektronikus megőrzése és közzététele
 • ODR tagkönyvtárként a megyei könyvtárközi kölcsönzés koordinálása
 • A minőségbiztosítás bevezetésének koordinálása, szakmai támogatása a megye könyvtáraiban
 • Informális képzés, továbbképzés szervezése a megyében dolgozó könyvtárosok számára
 • Pályázatok figyelése, szakmai segítségnyújtás
 • Nemzetiségek dokumentum ellátásának támogatása, a megyei nemzetiségi ellátórendszer működtetése
 • Szolgáltató központként a könyvtári szolgáltatások támogatása (KSZR) a megye 97 kistelepülésén

AZ ÉN KÖNYVTÁRAM

PROGRAMOK

 • Nincs esemény
Accessibility