Adatbázisok

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK): https://mek.oszk.hu/
A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a legnagyobb múltú magyar, nyilvános,  online digitális könyvtári gyűjtemény. A MEK tudományos, oktatási és kulturális témájú, könyvjellegű műveket gyűjt, archivál és szolgáltat nyilvánosan és ingyenesen.

EPA – Elektronikus Periodika Archívum: http://epa.hu/
A Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése a magyar vonatkozású elektronikus folyóiratok nyilvántartására és archiválására.

Matarka: https://matarka.hu
Magyar tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa.

MDK – Magyar Digitális Képkönyvtár: https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-page.psml
Magyar vonatkozású, nagy felbontású, oktatási, tudományos vagy kulturális szempontból fontos digitális képállomány.

Digitális Képarchívum (DKA): http://www.oszk.hu/dka
A magyar könyvtárak állományaiból gyűjtött képkönyvtár gyűjtőköre – az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).

Hungaricana: https://hungaricana.hu/hu/
Közgyűjteményi portál a digitális adatbázisok számára.

Magyar Nemzeti Bibliográfia: https://mnb.oszk.hu/
A hungaricum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró bibliográfiák digitalizált gyűjteménye.

EISZ adatbázisok:
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében könyvtárunkban a következő adatbázisok ingyenesen hozzáférhetőek a 2019-es évben:

Arcanum Digitális Tudománytár: https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye.

L’Harmattan Kiadó: https://www.szaktars.hu/harmattan/
A kiadó digitális adatbázisa jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Osiris Kiadó: https://www.szaktars.hu/osiris/
A kiadó adatbázisa 1700 szaktudományos és szépirodalmi kötetet tartalmaz, összesen 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Kronosz Kiadó: https://www.szaktars.hu/kronosz/
A 2012-ben indult pécsi kiadó teljes könyvállományát tartalmazó adatbázis elsősorban társadalomtudományi munkákat tartalmaz, de művészeti és irodalomelméleti művek is megtalálhatók kínálatában.

Akadémiai Kiadó Folyóiratai: https://akademiai.com/
Az Akadémiai Kiadó 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban

Accessibility