Gyűjteményszervezés

A könyvtári szolgáltatások alapja a gyűjtemény. A Gyűjteményszervezési Osztály a könyvtári szolgáltatások széles körét támogatja a gyűjtemény alakítása révén, az állományalakításról szóló döntéseket a Gyűjtőköri Szabályzat alapján hozza meg. A könyvtári állomány nagysága 2018-ban 360 000 db volt, ebből 316 000 db könyv és bekötött folyóirat, 20 000 db hangdokumentum, 16 000 db képdokumentum, 8 000 db egyéb dokumentum áll az érdeklődő könyvtárhasználó rendelkezésére.

Gyűjteményszervezés alatt a tevékenységek tág körét értjük:

– a dokumentumok kiválasztása és beszerzése,

– a dokumentumok nyilvántartásba vétele,

– annak meghatározása, hogy melyek azok a dokumentumok, amiket kölcsönöz a könyvtár, melyek csak helyben használhatók, illetve amelyekhez számítógépes hozzáférést biztosít,

– statisztikai adatok vezetése a gyűjteményről,

– a dokumentumok gyors visszakereshetőségének lehetővé tétele,

– raktári rend kialakítása,

– az elavult, rongálódott művek kivonása,

– állományellenőrzések, az állomány védelmének biztosítása.

A könyvtári gyűjteményről naprakész információt talál az elektronikus katalógusban. Megtudhatja, hogy a keresett mű megtalálható-e könyvtárunkban, az adott pillanatban kölcsönzésben van-e, vagy hozzáférhető.

A könyvek és más dokumentumok megtalálhatóságát a szabványok következetes alkalmazásával tesszük lehetővé.

Tolna megye legnagyobb könyvtári gyűjteményével segítjük az élethosszig való tanulást, ismeretszerzést, az egyén és a közösségek fejlődését.

 

AZ ÉN KÖNYVTÁRAM

PROGRAMOK

  • Nincs esemény
Accessibility