„Játszunk

szavainkkal és életünkkel,

mert, jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk.”

Illyés Gyula: A költő felel

Kedves Pályázónk!

Az Illyés Gyula Könyvtár 2023-ban is Irodalmi pályázatot hirdet.

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

Bárki, aki magyar nyelven ír verset, novellát vagy mesét.

A pályázók köre: A pályázaton való indulásnak életkori és földrajzi megkötése nincs, egyaránt indulhat már befutott író és akár szárnyait próbálgató amatőr. Külön kategóriák nincsenek. A pályázatra eddig még meg NEM jelent (az online megjelenés is számít), alkotásokat várunk.

A vers, novella, mese, témája szabadon választott, de a zsűri előnyben részesíti, ha a mű kapcsolódik az alábbi témák valamelyikéhez:

  1. Illyés Gyula, Könyvtár, Szekszárd, Tudásközpont, Tolna megye

Vers kategória +

Ha valaki szeretné játékosabbá tenni a versírást, akkor az alábbi szócsoportok tagjait kell beleszőnie a versébe. A kiválasztott szócsoport 10 szavának kötelezően benne kell lennie a versben, lehetőleg ragozatlanul. Az adott szócsoportok szavait lehet csak felhasználni, keverni nem szabad, kizárással jár! Terjedelme nem lehet több 4×4 soros versszaknál, azaz 16 verssornál.

  1. szócsoport:

mézeskalács, kadarka, Mészöly Miklós, fekete gólya, Remete-patak, szurdik, bor, présház, sárvíz, Gemenc

  1. szócsoport.

Babits Mihály, borkút, parászta, Kálvária, apátság, szőlő, Sió-csatorna, Gyűrűkert. erdő, Bárányfok

  1. szócsoport:

Illyés Gyula, szarvas, Prométheusz, könyvtár, Szekszárd, ablak, iskola, lösz, mezítláb, cséplőgép

Nevezési díj: nincs

 

 

Formai követelmények:

Méret: A/4 oldal

Betűtípus: Times New Roman, Betűnagyság: 12-es, Sortávolság: 1,5

Vers esetén maximum 3 alkotás küldhető be, 1 A/4-es oldal/30 sor maximum, kivétel a vers+ kategória

Novella és mese esetén maximum 2 mű, 4 A/4-es oldal a fenti formai követelményekkel

A tárgyrovatba kérjük beírni: vers, novella, vagy mese

Az Illyés Gyula Könyvtár a változtatás jogát fenntartja!

A pályázat menete:

A pályázatra kizárólag a következő e-mail-címen lehet jelentkezni: adicsozsolt@gmail.com jelige, életkor és elérhetőség megadásával. A pályázatok a megadott jeligével kerülnek a zsűri elé.

A pályázatból történő kizárással jár, ha a beadott pályamunka

  • a terjedelmi korlátoknak nem felel meg
  • erőszakos, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz
  • a pályázati határidőre nem érkezett meg
  • nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton
  • a pályázó nem felel meg a jelen pályázati felhívásban szereplő bármely feltételnek

Díjazás:

A nyertes pályaművek neves előadóművészek tolmácsolásában hangzanak el 2023. november 2-án, az Illyés Gyula 121. születésnapja alkalmából tartandó rendezvényen. A díjazott alkotásokat megjelentetjük elektronikus formában a könyvtár honlapján és a közösségi média felületein.

Beküldési határidő: 2023. október 15. éjfél

Eredményhirdetés: 2023. november 02.

Az elbírálás menete:

A beadott pályaműveket a kiírók képviselőiből álló zsűri bírálja el.

Dicső Zsolt, költő, nyugalmazott könyvtáros

Csötönyi László, tanár

Gacsályi József, költő, nyugalmazott könyvtáros, tanár

Ódor János, múzeumigazgató, régész, főmuzeológus

Kaposi Ildikó, ifjúsági könyvtáros

A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

Egyéb feltételek és információk:

A pályamű beadásával a szerző anyagi ellentételezés nélkül kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben bármelyik írása döntőbe jut, úgy azt az Illyés Gyula Könyvtár az erről szóló döntés kihirdetésétől számított hároméves időtartamon belül kizárólagos jelleggel, korlátozás nélkül felhasználhatja, könyvben vagy bármilyen egyéb kiadványban, adathordozón, plakáthelyen, hirdetőeszközön vagy egyéb felületen, szabadon kiadhatja, forgalomba hozhatja, illetve megjelentetheti.

https://www.facebook.com/IGYUK/

http://www.igyuk.hu/

Accessibility