Panczof Laura:

Nekropolisz

Nekropolisz kieső pereménél

Egy vétkes, magányos vén éldegél.

Elvesztette a faragatlan Tuskó élete értelmét,

Kedves Annuskáját, szívének kedvesét.

Angyalkája minden fájdalma a Tuskó faragatlan koronájára rá van írva,

Szúrós pártáját olvasván boldog – boldogtalan csak rína,

Hisz oly sok vétek, bűn van múltjában,

Hogy drága Annuskája nem győzi gyónni a mennyországban.

A jó Isten haragra gerjed már megint,

Hatalmas égi dörgéseket meghint.

A Tönk szertefutó gyökérét, a holtak nemzetsége erősen fogja,

Hiába a küzdelem, a pereputtyot már semmi sem tartja.

Az aga szúrós főága, mint égi villám a föld felé cikázva hullik,

Majd egy végső halotti kiáltás, s darabjaira szertefoszlik.

Élete maradványai örökös lángra lobbannak,

Sátáni lelkek körében haláli napra virradnak;

A pokol heves tüze a föld színére tör,

Annuska nyomában halad, s az ég színére tör.

Világoskékre festi a firmamentumát,

S elűzi a jóságos asszony az Úr összes indulatát.

Ég és Föld közé emelik a szentek Annuskát,

Aki megszólítja két, tövissel koronázott királyát.

Összeszedi minden bátorságát,

Angyali cselekedetével megmenti a hazát.

Egyesíti a két istencsászárt, kiknek minden aljasságuk szürke porrá lett,

Amely a ködbe vándorolva ingerszegénnyé lett.

Muksók úgy hiszik, hogy szegénység gyötri a királyokat súlyos bűneikért,

S nem járják már vándorok hosszú útját bűneik bocsánatáért.

Accessibility