Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

a 2012. évi I. törvény Munka törvénykönyve alapján pályázatot hirdet

Pénztáros

munkakörbe

a könyvtárban működő sokszorosító és pénztárgép kezelői feladatok ellátására.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A sokszorosító, fénymásoló folyamatos, zavartalan működtetése; a pénztárgép kezelése, elszámolásról való gondoskodás a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartásával; könyvtári beiratkozási-, térítési-, szolgáltatási díjak beszedése, használt könyvek árusítsa; telefonközpont kezelése, az olvasók eligazodásban való segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Érettségi
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jó kommunikációs készség
 • Jó fizikai teherbíró képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a apályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020.11.01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020.10.27.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen vagy elektronikus úton a tolnalib@igyuk.hu e-mail címen keresztül kérjük.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. 10. 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárólag a hiánytalanul és időben beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni.

Accessibility