Könyvajánló a Holokauszt témájához

Avey, Denis: Szökés Auschwitzba, Pécs: Alexandra, 2013.

Bajtay Péter (vál.): Emberirtás és embermentés: svéd követjelentések 1944-ből, Az Auschwitzi Jegyzőkönyv, Budapest: Katalizátor Iroda, 1994.

Blau László: Bonyhád Egy elpusztított zsidó közösség, Bonyhád: Soha többé Soá! Alapítvány, 2008.

Braham, Randolph L. – Kovács András (szerk): A Holokauszt Magyarországon hetven év múltán: Történelem és emlékezet, Múlt és Jövő, 2015.

Eger, Edith Eva: A döntés, [Budapest]: Libri, 2017.

Előd Nóra – Kiss Marianne (szerk.): Lerakott kövek Holokauszttúlélők – gyerekek-unokák, Budapest: Oriold és társai, 2014.

Embernek maradni Interjú Sz. Lajosnéval, Tamási: Klein Piroska – Örményi János, 2012.

Frankl, Viktor Emil: …mégis mondj igent az életre! : egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort, Budapest: Jel, 2007.

Gradowski, Zalmen: Auschwitz-tekercs, A pokol szívében, Budapest: Múlt és Jövő, 2017.

Greif, Gideon: Könnyek nélkül sírtunk: az auschwitzi zsidó Sonderkommando tanúskodik, Budapest: Európa, 2016.

Greif, Gideon: Felkelés Auschwitzban: Az auschwitzi zsidó Sonderkommando 1944. október 7-ei felkelése, Budapest: Európa, 2017.

Grüll Tibor-Répás László (szerk.): A zsidóság és Európa Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről, Budapest: Jószöveg Műhely, 2006.

Horváth Cecília: A magyar zsidóság és a holokauszt, Palatinus, 2004

Horváth Zita – Sz. Halász Dorottya (szerk.): Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára, Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.

Huhák Heléna – Szécsényi András: Táborok tükrében a székely-család levelei a munkaszolgálat és a deportálás idejéből, Budapest: Holocaust dokumentációs központ és emlékgyűjtemény közalapítvány, 2014.

Huhák Heléna – Szécsényi András: A holokauszt emlékközpont gyűjteményi katalógusa, Budapest: Holocaust Dokumentációs Központ és emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2015.

Huhák Heléna – Szécsényi András: Holokauszt alulnézetből A személyes emlékezet múzeumi forrásai, Budapest: Holocaust Dokumentációs központ és emlékgyűjtemény közalapítvány, 2016.

Karsai László: A cigánykérdés Magyarországon 1919-1945: út a cigány Holocausthoz, Budapest: Cserépfalvi, 1992.

Karsai László: Holokauszt, [Budapest]: Pannonica, [2001.]

Kertész Imre: A holocaust mint kultúra, Budapest: Századvég, 1993.

Kielar, Wieslaw: Anus mundi: öt év Auschwitzban, Szeged: Lazi, cop. 2017.

Kiszely Gábor: Mondd el fiaidnak…! a holokauszt és Magyarország, Budapest: Kairosz, 2005.

Komoróczy Géza: Holocaust: a pernye beleég a bőrünkbe, A pesti gettó falánál, Budapest: Ab Ovo, 2016.

Kovács Mónika (szerk.): Holokauszt: történelem és emlékezet, Budapest: Hannah Arendt Egyesület – Jaffa Kiadó, 2005.

Kőbányai János (összeáll.): A Holokauszt Tinódija Randolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában, Budapest: Múlt és jövő, 2014.

Kőbányai János (összeáll.): Holokauszt olvasókönyv, Budapest: Múlt és Jövő, 2016.

Lill Mihály naplója A II. világháború bonyhádi áldozatainak emlékére, Völgységi Füzetek 2., Bonyhád: Völgységi Múzeum, 1992.

Molnár Judit (szerk.): A nagypolitikától a hétköznapokig A magyar holokauszt 70 é távlatából, Balassi Kiadó, 2016.

Nyiszli miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az Auschwitzi krematóriumban, Budapest: Magvető, 2016.

 „Sarkig kitárult a halál” A fasizmus és a holokauszt ábrázolása a magyar irodalomban, Budapest: Orpheusz Kiadó, 2017.

Sereny, Gitta: A sötétség felé: az eutanáziától a tömeggyilkosságig, Budapest: Park, cop. 2013.

Szilágyi Mihály – Schweitzer József: „A Tolna megyei zsidók története 1868-tól 1944-ig” in: Tanulmányok: városok, zsidók, pecsétek, egyletek, tuberkulózis,  Tolna Megyei Levéltári Füzetek 2, szerk.: Dobos Gyula, Szekszárd: A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 1991.

Szilágyi Mihály (összeáll.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez: Iratok a Tolna Megyei Levéltárból, Budapest: Magyar Auschwitz Alapítvány Holocaust dokumentációs Központ, [1994.]

Szita Szabolcs (szerk.): A Holokauszt Magyarországi áldozatainak névsora I. kötet. Budapest: Holocaust Dokumentációs központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2015.

Szőke Sándor: Dombóvár háborús évei visszaemlékezésekben és dokumentumokban, Dombóvár: Dombóvári városszépítő és városvédő egyesület, 2002.

Takács Istvánné: A dombóvári zsidóság története, Dombóvár, 2017.

Tevan Margit: Minden ház ellenségesen áll. Tevan Margit 1944/1945-ös feljegyzései. Tevan Alapítvány, 2014.

Tschuy, Theo: Becsület és bátorság: Carl Lutz és a budapesti zsidók, Miskolc, Well-Press, 2002.

Vihar Béla (összeáll.): Sárga könyv, Budapest: Hechaluc, I. n.

Zsolt Ágnes (közread.): Éva lányom, Budapest: 21. század, 2019.

Idegen nyelven

Bernáth Gábor (Hg.): Porrajmos: e Roma seron, kon perdal zhuvinde: Roma Holocaust, túlélők emlékeznek: recollections of Roma Holocaust survivors, Budapest: RSK, [2000].

Bernáth Gábor (ed.): If i run, they shoot me dead, if i stop, they beat me to death: the European Roma Holocaust. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társdalom kutatásáért Közalapítvány, Bp., 2017.

Roth, Harald (Hg.): Was hat der Holocaust mit mir zu tun? : 37 Antworten. Pantheon, Müchen, 2014.

Accessibility