Tájékoztatás

A tájékoztatás, felvilágosítás és tanácsadás könyvtárunk egyik díjmentes alapszolgáltatása. A beiratkozott és regisztrált olvasók, továbbá minden hozzánk forduló érdeklődő jogosult felvilágosítás kérni és kapni a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és ezen túlmenően az egész magyar könyvtári rendszer használatának szabályairól és igénybe vehető szolgáltatásairól, valamint a saját gyűjteményünkben és a feltáró rendszerünkben való eligazodásról, beleértve a számítógépes katalógus használatát.
Az olvasószolgálat könyvtárosai mind a szépirodalom, mind a szakirodalom köréből ajánlással, tanácsadással, szükség szerint anyaggyűjtéssel segítik a használót. Készséggel segítenek a szükséges dokumentumok megkeresésében, a katalógusokban való eligazodásban, könyvtárunk online szolgáltatásainak megismertetésében, használatában.
A tájékoztató könyvtárosoktól kapott információ mindig releváns, csak megbízható, ellenőrzött forrásból származó adatokat, tényeket, ismereteket közvetítünk.
Minden, a könyvtár által megválaszolható kérdésben személyesen és telefonon is szívesen adunk felvilágosítást.
A megyei könyvtár a helyi információk tárháza is. Gyűjtjük a városunkkal illetve a Tolna megyével kapcsolatos információk mindenféle fajtáját, így a mindennapi élet számos közérdekű kérdésére tudunk válaszolni.

Accessibility