Európai Uniós információk

A Europe Direct – Szekszárd, a Tolna Megyei Európai Uniós Információs Pont irodája az Európai Bizottság kommunikációs hálózatának tagja. Az iroda célcsoportjai oktatási intézmények vezetői, munkatársai, diákok, döntéshozók, köztisztviselők, önkormányzatok, civil szféra szereplői, kulturális intézmények és szervezetek, helyi és regionális média képviselői, illetve minden olyan állampolgár, aki az Európai Unióval kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni vagy információhoz kíván jutni.

A Europe Direct – Szekszárd célja, feladata tájékoztatni a megye teljes lakosságát az EU mű­ködéséről, lehetőségeiről, naprakész, hiteles tájékoztatást nyújtani az Európai Unió különböző szakpolitikáiról illetve a bővítési folyamat aktuális kérdéseiről, pályázatok elkészítésénél tanácsot, segítséget nyújtani, a pályázni kívánó szervezeteknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, továbbá EU-s pályázatok beadásához partnere­ket keresni, EU-s események szervezőit tanács­adással segíteni, diákok és iskolák részére versenyeke­t és vetélkedőket szer­vezni, őket az EU-s továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatni, a közigazgatási szféra részére szakma­i programokat, rendezvénye­ket szervezni, helyi médiával, civil szervezetekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal, közszolgálati intézményekkel és egyéb szervezetekkel kapcsolatot kialakítani.

Az iroda szolgáltatásai:

 • Információszolgáltatás az Európai Unióról.
 • EU tapasztalatcserék, konferenciák, továbbképzések, szemináriumok, információs napok, versenyek, vetélkedők és egyéb uniós vonatkozású rendezvények szervezése.
 • EU-tanórák szervezése, EU-tantermek nyitása.
 • Kiadványok terjesztése.
 • EU dokumentumtár magyar és idegen nyelven.
 • Kiállításokon, rendezvényeken való részvétel.
 • Olvasótermi és könyvtári szolgáltatások, európai uniós adatbázisok hozzáférhetővé tétele, magyar és idegen nyelven egyaránt.
 • Diplomamunkákhoz háttéranyag gyűjtése.
 • Pályázatfigyelés, tanácsadás.
 • EU kapcsolatépítés és partnerkeresés.
 • Gyakornokok fogadása.
 • Információk korlátozott terjedelemben történő nyomtatása illetve fénymásolása.
 • Európai Unióval kapcsolatos, ingyenes kiadványok korlátozott számban történő rendelkezésre bocsátása.
 • Internet-hozzáférés uniós tartalmakhoz.
Accessibility