Keresés:

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

Szekszárd

Hétfő: 9-18 óra 
Kedd: zárva 
Szerda-péntek: 9-18 óra 
Szombat: 9-13 óra

Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
Tel.: 74/528-100, 528-104
Fax: 74/311-834
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.
Skype:
tolnalib

Fiókkönyvtár:
7100 Szekszárd, Dienes u. 14.
Kedd, csütörtök: 17-19 óra

Kölcsönző

Betűméret:

Munkatársak

Klem Viktória

Szűcs Edit

Kotogán Mariann

Fodor Tícia

 

Elérhetőségek

74/528-104

Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.

 

A kölcsönző működése

 Az első találkozási pont a könyvtárban a kölcsönző, ahol a beiratkozás, a kölcsönzés, a hosszabbítás, az előjegyzés történik.

 

A szabadpolcon elhelyezett könyveket az olvasói igényeknek megfelelően különböző kiemelésekkel láttuk el, így a középiskolai kötelező olvasmányokat, a pécsi egyetem által kiadott jegyzeteket, a felsőoktatási tankönyveket, az Európai Unióról szóló kiadványokat, az úti- és szakácskönyveket, a számítástechnikai irodalmat, illetve a romantikus és a bűnügyi regényeket külön-külön helyeztük el. Az állomány nagyobbik részét zárt raktárakban őrizzük.

 

Használóink előzetesen is tájékozódhatnak a gyűjteményünkről, akár honlapunkon, akár a könyvtári katalógusgépeken. A teljes körű tájékoztatást hagyományos kézikönyvek, modern elektronikus adatbázisok és internetes források segítik.

 

A dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap. Ez külön kérésre – személyesen, telefonon, e-mailben, a könyvtári honlapon keresztül – további két alkalommal, alkalmanként egy-egy hónappal meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés.

A kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető.

Alapszintű beiratkozással összesen 10 db dokumentum kölcsönözhető egyidejűleg.

A kölcsönzési idő lejártakor 1héttürelmi idő után levélbeli figyelmeztetéssel él a könyvtár. Ekkor már nincs lehetőség hosszabbításra.
A késedelmi díj mértéke 10 Ft / hét / kölcsönzött dokumentum száma, plusz
1 héttel a lejárat után küldött 1. értesítés díja: 400 Ft
2 héttel a lejárat után küldött 2. értesítés díja: 500 Ft
5 héttel a lejárat után küldött 3. értesítés díja: 900 Ft
7 héttel a lejárat után a könyvtár bírósághoz fordul. A bírósági felszólítás díja1 500 Ft + a bírósági illeték.

A dokumentumok elvesztése esetén:
Elsősorban az adott dokumentum azonos kiadású pótlását, ennek hiányában
2 évnél nem régebbi dokumentum esetében annak tényleges árát
2 évnél régebbi kiadásúnál az adott dokumentum eszmei, gyűjteményi értékét kérjük. (Az érték kiszámításánál támpontot jelent az aktuális beszerzési ár, illetve az oldalankénti fénymásolási, plusz a köttetési költség.)

 

Ha egy könyv vagy folyóirat nem érhető el nálunk, lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre is az ország bármely könyvtárából, hogy minden olvasónk hozzájuthasson az általa keresett információhoz.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárközi kölcsönzés célja a könyvtárban nem megtalálható dokumentumok hozzáférhetővé tétele a felhasználók számára. A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója.

A kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát meg kell adni, hiszen így könnyebbé válik a dokumentum beazonosítása. Ha kevés adat ismert, a rendelkezésre álló segédanyagok segítségével (online katalógusok, nyomtatott jegyzékek) a kérés pontosítható.

A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. 1-2 hét, külföldről teljesített kérések esetén kb.1-3 hónap. Ezt az időtényezőt érdemes figyelembe venni, különösen pl. szakdolgozatok készítése esetén.

Külföldi rendelés esetén nem lehet a kérést visszamondani.

Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után a kérést a pontos lelőhelyhez továbbítjuk.

Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy azokat a könyvtárak nem kölcsönzik, ilyenkor általában felajánlják a fénymásolat készítését. Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak fénymásolat kérhető.

A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.


Ha a kért anyag Magyarországon nem található meg, a keresett művet külföldről szerezzük be. Egy művet csak akkor kérünk külföldről, ha az belföldön nem hozzáférhető.

A külföldi könyvtárközi könyvkölcsönzést az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítjuk. Mivel az OSZK-nak kialakult kapcsolatai vannak és bizonyos szabályok is léteznek arra vonatkozóan, hogy milyen témájú ill. kiadási helyű műveket honnan lehet kérni, a kérőnek felesleges külföldi lelőhelyet megadnia.


A kért dokumentum megérkezéséről a kérőt azonnal értesítjük e-mailen, telefonon vagy postai úton.

A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg.

A külföldről érkezett könyvek kivételével a könyvekre hosszabbítás kérhető, a határidő lejárta előtt legkésőbb egy héttel. Ilyenkor a küldő könyvtártól függ, meghosszabbítja-e a határidőt és ha igen, mennyivel.

 

Az állományunkból hiányzó dokumentumokhoz az ODR (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásán keresztül, könyvtárközi kölcsönzés útján juthatnak olvasóink.
Határidő túllépésekor a késedelmi díj összege könyvenként 1000 Ft
A könyvtárközi kölcsönzés térítési díját a partnerkönyvtártól kért dokumentumok megküldésének postaköltsége jelenti.
A dokumentumok visszajuttatásának költségét az Illyés Gyula Megyei Könyvtár magára vállalja.
Hosszas/többszöri késedelem esetén az olvasó kizárja magát ebből a szolgáltatásból.

 

Kölcsönzéseim

Olvasó kódja

Olvasó jelszava

Panaszkezelés

Portagaléria

imageimageimageimageimageimageimage

Gyengénlátóknak!

Oldal linkje okostelefonnal

QR Code

Közösségi média