Keresés:

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

Szekszárd

Hétfő: 9-18 óra 
Kedd: zárva 
Szerda-péntek: 9-18 óra 
Szombat: 9-13 óra

Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
Tel.: 74/528-100, 528-104
Fax: 74/311-834
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.
Skype:
tolnalib

Fiókkönyvtár:
7100 Szekszárd, Dienes u. 14.
Kedd, csütörtök: 17-19 óra

Könyvtárhasználat

Betűméret:

(érvényes 2016. április 4-től)

 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár. A dokumentumok védelme, illetve a könyvtárhasználók jogainak érvényesülése érdekében a használat feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza.

Könyvtárunk kizárólag beiratkozással, illetve regisztrációval (ingyenes) látogatható.


Ingyenes

 • a könyvtár rendezvényeinek és nyilvános tereinek látogatása
 • a katalógusok használata
 • a könyvtárosi tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele
 • kézikönyvek, folyóiratok helyben használata az olvasóteremben
 • hírlapolvasás a médiatárban
 • az EIP és a FIP adatbázisainak megtekintése

Minden további szolgáltatást csak beiratkozott könyvtári tag, illetve napijegyet váltott látogató vehet igénybe.

Ingyenes a könyvtári tagság minden

 • regisztrált16 évnél fiatalabb
 • 70 évnél idősebb
 • segítséggel élő
 • közgyűjteményi dolgozó számára, aki érvényes tagsággal rendelkezik a következő szakmai szervezetek egyikében: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Pulszky Társaság

A könyvtári tagság beiratkozással, illetve napijegy váltásával vehető igénybe

 • A napijegy összege 500 Ft
 • Az egy évre (365 napra) érvényes beiratkozási díj összege 2 000 Ft
 • A fél évig érvényes beiratkozás díja: 1 200 Ft
 • Az olvasójegy nem átruházható, kölcsönözni csak saját névre szóló olvasójeggyel lehet
 • Elveszített olvasójegy vagy regisztrációs jegy pótláskor 500 Ft térítési díj fizetendő

Számítógép- és internethasználat

 • Napijegy váltásával vagy érvényes beiratkozással napi 1 óra időtartamra ingyenes a számítógép és internethasználat
 • Ettől eltérő esetben – előzetes regisztráció mellett, előre fizetve – egy órára 200 Ft-ért, fél órára 100 Ft-ért (2 x lehetséges) biztosított a számítógép használat
 • A napi 1 óra (vagy 2 x fél óra) számítógép használat után bármely könyvtárlátogató köteles átengedni a számítógépet a soron következő felhasználó számára, kivéve, ha nincs várakozó
 • A napi 1 órát meghaladó számítógép használat díja 150 Ft/fél óra, fizetése előre történik
 • A napi 1 órát meghaladó számítógép használat után, a már kifizetett időtartamok végén a könyvtáros kérheti a számítógép használóját, hogy engedje át a számítógépet olyan személy számára, aki még nem használt számítógépet az adott napon, vagy csak fél órát vett igénybe

A regisztrációkor, illetve beiratkozáskor kért adatok

(A személyes adatok védelméről a könyvtár gondoskodik)

 • A beiratkozáshoz fényképes igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímkártya szükséges
 • név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • személyi igazolvány száma, lakcímkártya vagy útlevélszáma
 • elérhetőségek: telefon, mobil, e-mail

A beiratkozás korosztályi feltételei

 • a 18 éven aluliak beiratkozásához anyagi felelősségvállalásról szóló szülői/gondviselői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges (lásd melléklet), amelynek visszahozatalára 1 hónap áll rendelkezésre, ellenkező esetben a könyvtárhasználó nem kölcsönözhet
 • a felnőtt részlegbe csak 14. életévét betöltött személy regisztrálhat vagy iratkozhat be
 • a könyvtár számítógépeit csak 14. életévét betöltött személy használhatja
 • a felelősségvállalási nyilatkozat visszahozataláig:

▪   a Médiatárból 2 dokumentum kölcsönözhető

▪   a felnőtt kölcsönzőből illetve az idegen nyelvi részlegből összesen 10 dokumentum kölcsönözhető

▪   a gyermekkönyvtárból 14 év alatt 1 dokumentum, 14 év felett 10 dokumentum kölcsönözhető

Amennyiben a könyvtárhasználó nem ad meg e-mail elérhetőséget, úgy kizárja magát abból az ingyenes, e-mail-en zajló szolgáltatásból, hogy a könyvtár előzetes értesítést küldjön számára a lejárt kölcsönzésű, késedelmes dokumentumokról. E-mail-cím híján csak postai úton küld felszólítást a könyvtár, aminek a könyvtárhasználót terhelő költsége van.

Általános kölcsönzési szabályok (kivéve médiatár illetve sikerkönyvek)

 • A dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap. Ez külön kérésre – személyesen, telefonon, e-mailben, a könyvtári honlapon keresztül – további két alkalommal, alkalmanként egy-egy hónappal meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés
 • A kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető
 • Alapszintű beiratkozással összesen 10 db dokumentum kölcsönözhető egyidejűleg. (Például 5 db gyermekkönyvtári + 5 db felnőtt kölcsönzői, vagy 10 db felnőtt kölcsönzői dokumentum, vagy 8 db felnőtt kölcsönzői dokumentum + 2 db sikerkönyv)
 • A kölcsönös elszámolhatóság érdekében a kölcsönzések tényét kinyomtatott blokkon aláírással kell hitelesíteni. A blokk másolata a könyvtárhasználót illeti, eredeti példányát a kölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásáig a könyvtár megőrzi
 • A kölcsönzési idő lejártakor 1 hét türelmi idő után levélbeli figyelmeztetéssel él a könyvtár. Ekkor már nincs lehetőség hosszabbításra.

      A késedelmi díj mértéke 10 Ft / hét / kölcsönzött dokumentum száma, plusz

 • 1 héttel a lejárat után küldött 1. értesítés díja 400 Ft
 • 2 héttel a lejárat után küldött 2. értesítés díja500 Ft
 • 5 héttel a lejárat után küldött 3. értesítés díja 900 Ft
 • 7 héttel a lejárat után a könyvtár bírósághoz fordul. A bírósági felszólítás díja 1 500 Ft + a bírósági illeték

      A dokumentumok elvesztése / rongálása (további kölcsönzésre alkalmatlan) esetén

 • Elsősorban az adott dokumentum azonos kiadású pótlását, ennek hiányában
 • 2 évnél nem régebbi dokumentum esetében annak tényleges árát
 • 2 évnél régebbi kiadásúnál az adott dokumentum eszmei, gyűjteményi értékét kérjük. (Az érték kiszámításánál támpontot jelent az aktuális beszerzési ár, illetve az oldalankénti fénymásolási, plusz a köttetési költség.)
 • A rongált állapotban visszaszolgáltatott dokumentumokról a könyvtár jegyzőkönyvet vesz fel

 

 • Az állományunkból hiányzó dokumentumokhoz az ODR (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásán keresztül, könyvtárközi kölcsönzés útján juthatnak olvasóink
 • Határidő túllépésekor a késedelmi díj összege könyvenként 1000 Ft
 • A könyvtárközi kölcsönzés térítési díját a partnerkönyvtártól kért dokumentumok megküldésének postaköltsége jelenti.
 • A dokumentumok visszajuttatásának költségét az Illyés Gyula Megyei Könyvtár magára vállalja
 • Hosszas / többszöri késedelem / rendezetlen tartozás (hét héten túli) esetén a könyvtárhasználó tartozása rendezéséig a további, beiratkozáshoz kötött könyvtárhasználatból kizárja magát, melyről hivatalos értesítést küld a könyvtár

Médiatár használatának feltételei

 • Dokumentumai (zenei és videokazetták, zenei és filmes DVD-k, CD-k) emelt szintű beiratkozással kölcsönözhetők
 • Az emelt szintű beiratkozás feltétele az érvényes alaptagság
 • Emelt szintű beiratkozás váltható egy hónapra 500 Ft-ért, fél évre 2 500 Ft-ért, egy éves tagság váltható 4 000 Ft-ért
 • 2 napra 3 db videokazetta kölcsönözhető (késedelmi díj 150 Ft/nap/db)
 • 2 napra 3 db DVD kölcsönözhető (késedelmi díj 150 Ft/nap/db)
 • A csütörtöki, pénteki és szombati video- és DVD-kölcsönzés hétfőig érvényes
 • 1 hétre 5 db zenei kazetta kölcsönözhető (késedelmi díj 150 Ft/hét/db)
 • 1 hétre 5 db zenei CD kölcsönözhető (késedelmi díj 150 Ft/hét/db)
 • 1 hétre 5 db bakelit lemez kölcsönözhető (késedelmi díj 150 Ft/hét/db)

 

Zenei könyvek, kották és hangoskönyvek, a kölcsönözhető folyóiratok és a sikerkönyvek alapszintű tagsággal kölcsönözhetők, de kölcsönzési idejük eltérő:

 • a hangoskönyvek kölcsönzési ideje 2 hét
 • a sikerkönyvek és kölcsönözhető folyóiratok kölcsönzési ideje 2 hét
 • a zenei könyvek, kották kölcsönzési ideje 1 hónap

 Ezek mindegyike beleszámít az egyidejűleg kölcsönözhető 10 db dokumentum számába, késedelmi díjaik megegyeznek az „Általános kölcsönzési szabályok” címen rögzített késedelmi díjakkal.

Beiratkozási kategóriák

 

Beiratkozási díj

Emelt szintű5

szolgáltatások

felnőttek

      2 000 Ft/év

1 200 Ft/fél év

500 Ft/hó

2 500 Ft/fél év

      4 000 Ft/év

nyugdíjasok,

járadékkal élők1

1 000 Ft/év

       600 Ft/fél év

munkanélküliek

diákok2

partnerintézmények egyedi megállapodás alapján

16 éven aluliak,

70 éven felüliek

ingyenes

fogyatékkal élők3

kedvezményezettek4

1Gyesen, gyeden, ápolási díjon lévők

2A16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink

3Fogyatékosságot igazoló okmány felmutatásával

4Közgyűjteményi dolgozók, akik közgyűjteményi szakmai szervezetek tagjai (Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Pulszky Társaság)

5 Hangkazetták, videokazetták, DVD-k, CD-k kölcsönzése 14 éven felüli olvasók részére

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

Gyermekkönyvtár

 • A gyermekkönyvtári szolgáltatások ingyenesek
 • Kölcsönözhető dokumentumtípusok: könyv, diafilm, könyvek hangos mellékletei
 • Helyben használható dokumentumtípusok: társasjáték, gyermekfolyóiratok, kézikönyvek
 • Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma 10 db, kölcsönzési idejük 1 hónap
 • Az internet és egyéb számítógépes szolgáltatások használataa gyerekkönyvtárban 14 éves korig biztosított, díja: 100 Ft/óra
 • Elhagyott olvasójegy pótlásakor 100 Ft térítési díj fizetendő
 • 8 nappal a kölcsönzési idő lejárta után a gyermekkönyvtár figyelmeztető e-mail-t küld
 • A kölcsönzési idő lejártakor 2 hét türelmi idő után levélbeli figyelmeztetéssel él a könyvtár. Ekkor már nincs lehetőség hosszabbításra.

      A késedelmi díj mértéke 10 Ft/ hét/kölcsönzött dokumentum száma, plusz

 • 2 héttel a lejárat után küldött 1. értesítés díja 400 Ft
 • 3 héttel a lejárat után küldött 2. értesítés díja 500 Ft
 • 5 héttel a lejárat után küldött 3. értesítés díja 900 Ft
 • 7 héttel a lejárat után a könyvtár bírósághoz fordul. A bírósági felszólítás díja 1500 Ft + a bírósági illeték.

Helyismereti gyűjtemény

 • A gyűjteményt csak beiratkozott, illetve napijegyet váltott olvasóink használhatják
 • A megyei könyvtár gyűjteményébe felajánlott Tolna megyei vonatkozású
  szakdolgozatok kedvezményes köttetési ára példányonként 750 Ft.
  Maximum 3 példány (+ a könyvtár példánya) összesen 3 000 Ft-ért.                                              ( 3 000,- Ft/4 példány )

Fénymásolás

(a szerzői jogi törvénynek megfelelően)

Nyomtatás fekete-fehér színben

30 Ft/lap (A/4-es méretben)

Színes nyomtatás

150 Ft/lap A4-es méretben

 • A/4-es méretben 15 Ft
 • A/3-as méretben 20 Ft

Szkennelés

 • Amennyiben az olvasó végzi: ingyenes
 • Amennyiben a könyvtáros végzi: 50 Ft/kép

Antikvár szolgáltatás

            A könyvtár térítésmentesen átvesz könyv-hagyatékokat, használt, antikvár könyveket. Ezeket átválogatja, részüket a gyűjteménybe építi, másik részüket – lehetőség szerint – eladja, és a befolyt összeget új dokumentumok beszerzésére fordítja. A könyvtárosok által ajánlott, válogatott használt könyvek ára (a könyvtári főépületen belül) 300 Ft/db, a könyvtár udvarán álló raktárban található használt könyvek ára 200 Ft/db.

TOVÁBBI SZABÁLYOK

 • A ruhatár használata ingyenes és kötelező: az olvasói térbe kabátot, táskát bevinni nem szabad. Látogatóink értékeinek védelmére a földszinten az itt tartózkodás idejéig kulcshasználattal zárható szekrények vehetők igénybe. Személyes értékeikért az intézmény anyagi felelősséget nem vállal
 • Ittas, szembetűnően vagy érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő (esetleg hiányos) öltözékben megjelenő személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat: a könyvtári személyzet joggal szólíthatja fel távozásra
 • Dohányozni csak az épületen kívül, a bejárattól számított 5 méter távolságon túl, illetve a könyvtár udvarán (a hátsó ajtótól 5 méteren kívül esik) kijelölt helyen lehetséges
 • A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni
 • Ideiglenesen kizárható a könyvtár szolgáltatásaiból az, aki a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi, hangoskodik, viselkedésével másokat zavar, provokál, bosszant, esetleg megfélemlít, aki a könyvtár javaiban kárt (vagy károkozásra kísérletet) tesz, aki a többi könyvtárhasználót bármely más módon a legkisebb mértékben is akadályozza jogai gyakorlásában
 • A használók által felvetett panaszok/problémák kezelése a Panaszkezelési Szabályzat alapján történik

 

 

 

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

 

Központi könyvtár (Széchenyi u. 51.)

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek          9-18 óra

Kedd                                                  zárva

Szombat                                           9-13 óra

Gyermekkönyvtár

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek         9-18 óra

Kedd                                                  zárva

Szombat                                          9-13 óra

A nyári zárva tartás és az ünnepi nyitva tartás rendje a naptárhoz igazodva esetileg szabályozódik.

 

FIÓKKÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

Dienes u. 14.                          kedd, csütörtök                      17-19 óra

 


PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Panaszkezelési űrlap

On-line panasz bejelentés


Felelősségvállalási nyilatkozat

Jegyzőkönyv sérült dokumentumokhoz


GYERMEKVÉDELMI SZŰRŐSZOFTVEREK


Kölcsönzéseim

Olvasó kódja

Olvasó jelszava

Panaszkezelés

Portagaléria

imageimageimageimageimageimageimage

Gyengénlátóknak!

Oldal linkje okostelefonnal

QR Code

Közösségi média