Keresés:

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

Szekszárd

Hétfő: 9-18 óra 
Kedd: zárva 
Szerda-péntek: 9-18 óra 
Szombat: 9-13 óra

Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
Tel.: 74/528-100, 528-104
Fax: 74/311-834
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.
Skype:
tolnalib

Fiókkönyvtár:
7100 Szekszárd, Dienes u. 14.
Kedd, csütörtök: 17-19 óra

Könyvtárhasználat

Betűméret:

 

 

Könyvtárhasználati Szabályzat

(érvényes 2017. november 7-től)

 

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nyilvános könyvtár. A könyvtárhasználók jogainak érvényesülése, illetve a dokumentumok védelme érdekében a használat feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza.

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Könyvtárunk kizárólag beiratkozással vagy ingyenes regisztrációval látogatható.


Ingyenes

 • a könyvtár rendezvényeinek és nyilvános tereinek látogatása
 • a katalógusok használata
 • a könyvtárosi tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele
 • kézikönyvek, folyóiratok helyben használata az olvasóteremben
 • hírlapolvasás a médiatárban
 • az EIP és a FIP adatbázisainak megtekintése

Minden további szolgáltatást csak beiratkozott könyvtári tag vehet igénybe

 

Ingyenes a könyvtári beiratkozás minden

 • regisztrált16 évnél fiatalabb
 • 70 évnél idősebb
 • segítséggel élő
 • közgyűjteményi dolgozó számára

 

A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött

 • Az olvasójegy nem átruházható, kölcsönözni csak saját névre szóló olvasójeggyel lehet
 • Elveszített olvasójegy vagy regisztrációs jegy pótláskor 300 Ft, gyermekolvasójegy pótlásakor 100 Ft térítési díj fizetendő

A regisztrációkor, illetvebeiratkozáskor kötelezően kért adatok

 • név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím

A fenti adatok igazolásához fényképes igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímkártya szükséges (A személyes adatok védelméről a könyvtár gondoskodik)

 

A regisztrációkor, illetvebeiratkozáskor önkéntesen megadható elérhetőségek: telefon, mobil, e-mail. E-mail-címhez kapcsolódó szolgáltatásaink

 • Ingyenes figyelmeztetés a kölcsönzési határidő lejártáról
 • Értesítés az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről
 • Hírlevél könyvtári rendezvényekről, kedvezményekről

 

A beiratkozás korosztályi feltételei

 • a 18 éven aluliak beiratkozásához anyagi felelősségvállalásról szóló szülői/gondviselői nyilatkozat szükséges (lásd melléklet), amelynek visszahozatalára 1 hónap áll rendelkezésre, ellenkező esetben a könyvtárhasználó nem kölcsönözhet
 • a felelősségvállalási nyilatkozat visszahozataláig max. 1 dokumentum kölcsönözhető

 

Beiratkozási kategóriák, díjak

 

Beiratkozási díj

Alapszintű tagság

Emelt szintű5 tagság

Felnőttek

2 000 Ft/év

1 200 Ft/fél év

500 Ft/nap (kutatójegy)4

500 Ft/hó

2 500 Ft/fél év

4 000 Ft/év

Diákok1

1 000 Ft/év

600 Ft/fél év

250 Ft/nap (kutatójegy)4

Munkanélküliek

Nyugdíjasok,

Járadékkal élők2

16 éven aluliak,

70 éven felüliek

ingyenes

Közgyűjteményi dolgozók

Segítséggel élők3

1A 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasók

2 Gyesen, gyeden, ápolási díjon lévők

3Fogyatékosságot igazoló okmány felmutatásával

4 A helyismereti gyűjtemény használatára, de kölcsönzésre nem jogosít

5 Feltétele az érvényes alaptagság. DVD-k, CD-k, hangkazetták, videokazetták, kölcsönzése

 

II. ÁLTALÁNOS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK

 • A kölcsönzési határidő a könyvtári honlapon keresztül, illetve külön kérésre – személyesen, telefonon, e-mailben – további két alkalommal meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés, ha más olvasó nem vár rá
 • A kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető
 • A kölcsönös elszámolhatóság érdekében a kölcsönzések tényét kinyomtatott blokkon aláírással kell hitelesíteni. A blokk másolata a könyvtárhasználót illeti, eredeti példányát a kölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásáig a könyvtár megőrzi
 • A kölcsönzési idő lejáratát követő 1héttürelmi idő után levélbeli értesítéssel él a könyvtár, melynek költsége a könyvtárhasználót terheli
 • Hosszas / többszöri késedelem / rendezetlen tartozás (hét héten túli) esetén a könyvtárhasználó tartozása rendezéséig a további, beiratkozáshoz kötött könyvtárhasználatból kizárja magát, melyről hivatalos értesítést küld a könyvtár
 • A dokumentumok elvesztése / rongálása (további kölcsönzésre alkalmatlan) esetén
 • Ø Elsősorban az adott dokumentum azonos kiadású pótlását, ennek hiányában
 • Ø 2 évnél nem régebbi dokumentum esetében annak tényleges árát
 • Ø 2 évnél régebbi kiadásúnál az adott dokumentum eszmei, gyűjteményi értékét kérjük. (Az érték kiszámításánál támpontot jelent az aktuális beszerzési ár, illetve az oldalankénti fénymásolási, plusz a köttetési költség.)
 • Ø A rongált állapotban visszaszolgáltatott dokumentumokról a könyvtár jegyzőkönyvet vesz fel

 

 • Az állományunkból hiányzó dokumentumokhoz az ODR (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásán keresztül, más könyvtárak állományából, könyvtárközi kölcsönzés útján juthatnak olvasóink
  • Ø Határidő túllépésekor a késedelmi díj összege könyvenként 1000 Ft
  • Ø A könyvtárközi kölcsönzés térítési díját a partnerkönyvtártól kért dokumentumok megküldésének postaköltsége jelenti.
  • Ø A dokumentumok visszajuttatásának költségét az Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magára vállalja
  • Ø Hosszas, ismételt késedelem, rendezetlen tartozás esetén a könyvtárhasználó tartozása rendezéséig a további könyvtárközi kölcsönzésből kizárja magát, melyről hivatalos értesítést küld a könyvtár

 

Alapszintű kölcsönzés szabályai

 • Könyv, diafilm, kotta kölcsönzési ideje 1 hónap
 • A hangoskönyvek és a kölcsönözhető folyóiratok kölcsönzési ideje 2 hét
 • Alapszintű beiratkozással összesen 10 db dokumentum kölcsönözhető egyidejűleg. (Például 5 db gyermekkönyvtári + 5 db felnőtt kölcsönzői, vagy 10 db felnőtt kölcsönzői dokumentum)
 • Késedelmi díj

A türelmi idő (a kölcsönzési határidő lejárta után 1 hét) lejártakor a késedelmi díj mértéke 10 Ft/hét/kölcsönzött dokumentum száma, plusz

▪   1 héttel a lejárat után küldött 1. értesítés díja 300 Ft

▪   3 héttel a lejárat után küldött 2. értesítés díja 600 Ft

▪   6 héttel a lejárat után küldött 3. értesítés díja 900 Ft

▪   7 héttel a lejárat után a könyvtár bírósághoz fordul. A bírósági felszólítás díja 1500 Ft + a bírósági illeték

 

Emelt szintű kölcsönzés szabályai

 • A különdíjas emelt szintű beiratkozással DVD-k, CD-k, hangkazetták, videokazetták kölcsönözhetők, melynek feltétele az érvényes alaptagság
 • Acsütörtöki, pénteki és szombati video- és DVD-kölcsönzés hétfőig érvényes
 • 2 napra 3 db videokazetta kölcsönözhető
 • 2 napra 3 db DVDkölcsönözhető
 • 1 hétre 5 db zenei kazetta, zenei CD kölcsönözhető
 • Késedelmi díj

▪   DVD, videokazetta 150 Ft/nap/db

▪   zenei kazetta, zenei CD 150 Ft/hét/db

 

III. SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNETHASZNÁLAT RENDJE

 • A számítógépeket beiratkozással vagy regisztrációval lehet használni
 • 14 éven aluli személy számítógépet csak a Gyermekkönyvtárban használhat
 • Érvényes alaptagsággal rendelkező felhasználók számára az első óra ingyenes, ezt meghaladóan a számítógép-használat 100 Ft / fél óra
 • Regisztrációs kártyával rendelkező felhasználók számára a számítógép-használat 100 Ft / fél óra
 • 1 órát meghaladó számítógép-használat után, amennyiben mások várakoznak, a felhasználó köteles helyét átadni
 • A visszakereshetőség érdekében a számítógép-használatról nyilvántartást vezetünk. A szükséges adatokat a géphasználó (gyerekkönyvtárban a könyvtáros) olvashatóan rögzíti (dátum, név, olvasójegy száma, érkezés-távozás ideje)
 • Egy számítógépnél 1 fő ülhet
 • Számítógép használata közben, illetve annak közvetlen környezetében ételt, italt fogyasztani tilos
 • A wifi használata saját eszközzel ingyenes, de regisztrációhoz kötött
 • A számítógép-használat másokat nem zavarhat. Korlátozott számban fejhallgatót biztosítunk
 • A számítógép-használat nem sértheti a közízlést vagy mások jogait
 • A számítógépre lementett dokumentumokat / fájlokat nem tároljuk, de kérésre egyeztetett ideig megőrizzük

 

IV. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

 • www.igyuk.huoldalon 24 órán keresztül elérhető az online katalógus, lehetőség van hosszabbításra, előjegyzésre, foglalásra
  • A megyei könyvtár helyismereti gyűjteményébe felajánlott Tolna megyei vonatkozású
   szakdolgozatok kedvezményes köttetési ára példányonként 750 Ft.
   Maximum 4 példány, melyből 1 példány a könyvtárat illeti. A szakdolgozat írója aláírásával hozzájárul, hogy dolgozatának könyvtári állományba kerülő példányába a helyismereti részleg látogatói – kéziratokra vonatkozó szerzői jogszabályok feltételeinek megtartásával – betekintést nyerhessenek. Szakdolgozatból kizárólag a felhasznált forrásjegyzék másolható
  • Elektronikusan átadott szakdolgozatért egy év átruházható ingyenes könyvtári tagság jár
 • Reprográfiai szolgáltatások (a szerzői jogi törvénynek megfelelően)
 • Fénymásolás

(A4-es méretben)

15 Ft/lap fekete-fehér

150 Ft/lap színes

(A/3-as méretben)

20 Ft/lap fekete-fehér

200 Ft/lap színes

 • Nyomtatás

(A4-es méretben) 

30 Ft/lap fekete-fehér

150 Ft/lap színes

(A/3-as méretben)

40 Ft/lap fekete-fehér

200 Ft/lap színes

 • Szkennelés

  • ha az olvasó maga végzi ingyenes
  • ha könyvtáros végzi, 5 oldalig ingyenes, további oldalak 50 Ft/kép

 

 • Antikvár szolgáltatás

A könyvtár térítésmentesen átvesz könyv-hagyatékokat, használt, antikvár könyveket. Ezeket átválogatja, részüket a gyűjteménybe építi, másik részüket – lehetőség szerint – eladja, és a befolyt összeget új dokumentumok beszerzésére fordítja. A könyvtárosok által ajánlott, válogatott használt könyvek ára (a könyvtári főépületen belül) 300 Ft/db, a könyvtár udvarán álló raktárban található használt könyvek ára 200 Ft/db

 

V. TOVÁBBI SZABÁLYOK

 • A ruhatár használata ingyenes és kötelező: az olvasói térbe kabátot, táskát bevinni nem szabad. Látogatóink értékeinek védelmére a földszinten az itt tartózkodás idejéig kulcshasználattal zárható szekrények vehetők igénybe. Személyes értékeikért az intézmény anyagi felelősséget nem vállal
 • Ittas, szembetűnően vagy érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő öltözékben megjelenő személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat: a könyvtári személyzet joggal szólíthatja fel távozásra
 • Ideiglenesen kizárható a könyvtár szolgáltatásaiból az, aki a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi, hangoskodik, viselkedésével másokat zavar, provokál, bosszant, esetleg megfélemlít, aki a könyvtár javaiban kárt (vagy károkozásra kísérletet) tesz, aki a többi könyvtárhasználót bármely más módon a legkisebb mértékben is akadályozza jogai gyakorlásában
 • Dohányozni csak az épületen kívül, a bejárattól számított 5 méter távolságon túl, illetve a könyvtár udvarán (a hátsó ajtótól 5 méteren kívül esik) kijelölt helyen lehetséges
 • A könyvtár állományát, szolgáltatásait, tereit csak rendeltetésszerűen szabad használni
 • A használók által felvetett panaszok/problémák kezelése a Panaszkezelési Szabályzat alapján történik
 • A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

 

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

 

Központi könyvtár (Széchenyi u. 51.)

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek          9-18 óra

Kedd                                                  zárva

Szombat                                           9-13 óra

Gyermekkönyvtár

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek         9-18 óra

Kedd                                                  zárva

Szombat                                          9-13 óra

A nyári zárva tartás és az ünnepi nyitva tartás rendje a naptárhoz igazodva esetileg szabályozódik.

 

FIÓKKÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

Dienes u. 14.                          kedd, csütörtök                      17-19 óra

 

 


 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Panaszkezelési űrlap

On-line panasz bejelentés

Válaszok a könyvtárhasználói és könyvtáros kérésekre 2017. I. félévében


Felelősségvállalási nyilatkozat

Jegyzőkönyv sérült dokumentumokhoz


GYERMEKVÉDELMI SZŰRŐSZOFTVEREK


Kölcsönzéseim

Olvasó kódja

Olvasó jelszava

Panaszkezelés

Portagaléria

imageimageimageimageimageimageimage

Gyengénlátóknak!

Oldal linkje okostelefonnal

QR Code

Közösségi média